1.
Phan TM, Nguyễn DC, Phạm NH. Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị thuốc kháng kết tập tiểu cầu sau 6 tháng can thiệp động mạch vành . VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 14 Tháng Bảy 2024];43:80 - 88. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1013