1.
Nguyễn TTT, Nguyễn SH, Trần TH. Đặc điểm ngưỡng cảm nhận rung động qua đo độ rung âm thoa trong đánh giá bệnh thần kinh chi dưới ở người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 12 Tháng Sáu 2024];43:89 - 7. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1014