1.
Hoàng V. Kết quả can thiệp tổn thương thực sự chỗ chia nhánh thân chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật 2 Stents. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 12 Tháng Sáu 2024];43:98 - 105. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1016