1.
Hoàng V. Khảo sát đặc điểm giải phẫu học và tổn thương tại chỗ chia nhánh thân chung động mạch vành trái. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 29 Tháng Năm 2024];43:106 - 112. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1017