1.
Phạm TA, Trần TA, Trần TM. Đặc điểm hình thái tiểu nhĩ trái trên cắt lớp vi tính đa dãy ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 29 Tháng Chín 2023];43:129 - 138. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1021