1.
Phan TM, Nguyễn DC, Phạm NH. Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh sau can thiệp động mạch vành qua da. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 12 Tháng Sáu 2024];43:157 - 166. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1024