1.
Nguyễn SH, Nguyễn HP, Nguyễn Đăng H, Đặng Q Đại, Nguyễn H Đăng, Nguyễn TMP. Hiệu quả và thẩm mỹ của phẫu thuật ít xâm lấn qua đường nách ngang bên phải trong điều trị bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ em. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 15 Tháng Sáu 2024];43:167 - 15. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1025