1.
Nguyễn Đăng H, Nguyễn SH, Nguyễn HP. Phẫu thuật vá thông liên thất ít xâm lấn ở trẻ em qua đường nách ngang bên phải: Kết quả sớm tại một Trung tâm. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 15 Tháng Sáu 2024];43:176 - 182. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1026