1.
Ngọ VT, Nguyễn SH. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân trước và theo dõi sau phẫu thuật cầu nối chủ vành có tuần hoàn ngoài cơ thể. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 29 Tháng Chín 2023];43:183 - 193. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1027