1.
Nguyễn HD, Hoàng HT, Nguyễn TLH, Vũ QN. Đánh giá thực trạng kê đơn trên bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp quản lý ngoại trú tại Bệnh viện tim Hà Nội. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 28 Tháng Chín 2023];43:224 - 31. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1031