1.
Nguyễn CH. Đánh giá kết quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông liên thất phần quanh màng bằng dù bít ống động mạch (PDOI) qua da tại Bệnh viện tim Hà Nội. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 28 Tháng Chín 2023];43:237 - 241. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1033