1.
Hà MH, Nguyễn VT, Võ TNA, Hoàng V, Nguyễn SH. Giảm áp thất trái ở bệnh nhân VA ECMO . VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 15 Tháng Sáu 2024];43:242 - 251. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1034