1.
Phạm NH. Các biến chứng trong và sau cấy máy tạo nhịp tim điều trị nhịp chậm: Kết quả theo dõi trung hạn. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 28 Tháng Chín 2023];43:252 - 257. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1036