1.
Vũ TT, Phạm NH, Nguyễn TBY. Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 29 Tháng Năm 2024];43:258 - 265. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1037