1.
Vũ TT, Phạm NH, Nguyễn TBY. Đánh giá thất phải trên siêu âm tim ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 29 Tháng Chín 2023];43:266 - 271. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1038