1.
Hoàng Minh L, Hoàng V, Phạm Hùng C. Kết quả can thiệp ngược dòng tổn thương tắc mạn tính động mạch chi dưới tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS [Internet]. 24 Tháng Mười-Một 2023 [cited 29 Tháng Năm 2024];44:14-25. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1055