1.
Đỗ Anh T, Lê Thị T, Nguyễn Trần T. Kết quả phẫu thuật Rastelli điều trị bệnh teo phổi có thông liên thất. VJCTS [Internet]. 24 Tháng Mười-Một 2023 [cited 15 Tháng Sáu 2024];44:26-32. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1056