1.
Nguyễn Đỗ N, Đỗ Kim Q. Điều trị biến chứng thứ phát cầu nối động - tĩnh mạch dùng chạy thận chu kì. VJCTS [Internet]. 24 Tháng Mười-Một 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];44:47-55. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1059