1.
Võ Tuấn A, Đặng Hà Hữu P. Báo cáo 1 trường hợp can thiệp nội mạch điều trị bóc tách động mạch chủ loại B ngực mạn tính tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. VJCTS [Internet]. 24 Tháng Mười-Một 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];44:56-62. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1060