1.
Nguyễn Đỗ N, Đỗ Kim Q. Kết quả trung hạn phẫu thuật (Phương pháp Orringer) điều trị ung thư thực quản ngực tại Bệnh viện Thống Nhất. VJCTS [Internet]. 24 Tháng Mười-Một 2023 [cited 29 Tháng Năm 2024];44:70-8. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1062