1.
Nguyễn H Định, Nguyễn HT, Vương NM. Xử trí phình động mạch chủ bụng vỡ có rối loạn huyết động, từ tiếp nhận đến hồi sức: Báo cáo trường hợp lâm sàng và tổng quan y văn. VJCTS [Internet]. 27 Tháng Hai 2024 [cited 29 Tháng Hai 2024];45:5-18. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1084