1.
Đỗ AT, Nguyễn TT. Kết quả dài hạn phẫu thuật sử dụng 3 miếng vá điều trị bệnh hẹp trên van động mạch chủ. VJCTS [Internet]. 27 Tháng Hai 2024 [cited 29 Tháng Hai 2024];45:19-23. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1085