1.
Nguyễn TM, Nguyễn H Ước, Doãn VA, Nguyễn LTT. Kết quả trung hạn phẫu thuật chuyển vị động mạch điều trị bất thường Taussig - Bing tại Bệnh viện Nhi Trung ương. VJCTS [Internet]. 27 Tháng Hai 2024 [cited 29 Tháng Hai 2024];45:29-37. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1087