1.
Nguyễn TTH, Nguyễn TTT, Phạm MH. Đối chiếu kết quả khảo sát vòng van ba lá trên siêu âm tim 2D/3D qua thành ngực, qua thực quản với chụp cắt lớp vi tính ở bệnh nhân hở van ba lá nhiều. VJCTS [Internet]. 27 Tháng Hai 2024 [cited 29 Tháng Hai 2024];45:38-47. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1088