1.
Nguyễn NHQ, Lê T Đức T, Huỳnh TK, Đỗ TH, Võ TA. Khảo sát đặc điểm mạch máu trên siêu âm trước và sau mổ tạo cầu nối động tĩnh mạch. VJCTS [Internet]. 27 Tháng Hai 2024 [cited 12 Tháng Sáu 2024];45:48-59. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1100