1.
Võ TA, Đặng HHP. Báo cáo một trường hợp bắc cầu động mạch chậu trong kết hợp can thiệp nội mạch điều trị phình động mạch chậu chung hai bên. VJCTS [Internet]. 27 Tháng Hai 2024 [cited 29 Tháng Hai 2024];45:67-73. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1102