1.
Nguyễn TTH, Phạm VH, Ngô QC, Phạm MH, Vũ VG, Phan TP. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân suy tim. VJCTS [Internet]. 27 Tháng Hai 2024 [cited 14 Tháng Bảy 2024];45:74-81. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1103