1.
Phan DK, Nguyễn TK, Lê KC, Nguyễn Đình LH, Phan QH. Đánh giá mối tương quan giữa phân độ WIFI và kết quả can thiệp động mạch dưới cung đùi trong thiếu máu mạn tính đe dọa chi. VJCTS [Internet]. 2 Tháng Năm 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];46:5 - 13. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1115