1.
Lê TTT, Cao VT, Đặng VT. Kết quả điều trị oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) ở bệnh nhân sau phẫu thuật tim mở tại Bệnh viện Nhi Trung Ương . VJCTS [Internet]. 2 Tháng Năm 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];46:14 - 21. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1116