1.
Phùng DHS, Lê HQ, Nguyễn H Ước. Kết quả sử dụng “thoraflextm hybrid” điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực phức tạp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. VJCTS [Internet]. 2 Tháng Năm 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];46:22 - 30. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1119