1.
Phan DK, Nguyễn TK, Lê KC, Nguyễn Đình LH, Phan QH. Rò động mạch chủ - ống tiêu hóa thứ phát sau phẫu thuật thay ống ghép động mạch chủ bụng. VJCTS [Internet]. 2 Tháng Năm 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];46:31 - 38. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1120