1.
Đỗ AT, Nguyễn TT. Kết quả phẫu thuật Konno cải tiến điều trị bệnh hẹp phức tạp dưới van động mạch chủ ở trẻ em. VJCTS [Internet]. 2 Tháng Năm 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];46:39 - 43. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1121