1.
Đỗ AT, Nguyễn TT. Kết quả phẫu thuật một thì bệnh thông liên thất kèm hẹp eo động mạch chủ ở trẻ sơ sinh. VJCTS [Internet]. 2 Tháng Năm 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];46:59 - 63. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1122