1.
Võ TA, Kiều MS. Báo cáo một trường hợp bít ống ngực bằng dụng cụ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. VJCTS [Internet]. 2 Tháng Năm 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];46:52 - 58. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1123