1.
Võ TA, Nguyễn THN. Báo cáo một trường hợp phẫu thuật cắt u quái trung thất khổng lồ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. VJCTS [Internet]. 2 Tháng Năm 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];46:64 - 69. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1128