1.
Nguyễn T Đông, Ngô VH, Nguyễn MN, Nguyễn SH. Đánh giá đặc điểm siêu âm tim và cắt lớp vi tính liên quan đến kỹ thuật thay van động mạch chủ qua khoang liên sườn 2 đường mở ngực trước phải. VJCTS [Internet]. 2 Tháng Năm 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];46:44 - 51. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1129