1.
Phạm TA, Nguyễn TT. Đánh giá hiệu quả điều trị hạ huyết áp của phenylephrine trong gây mê phẫu thuật tim có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể. VJCTS [Internet]. 2 Tháng Năm 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];46:89 - 7. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1132