1.
Nguyễn H Định, Vương NM, Bùi X Định, Nguyễn NH Đăng, Phạm TVC, Bùi Đức AV. Kết quả sớm và trung hạn phẫu thuật ít xâm lấn điều trị bệnh lý van hai lá ở bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật cao tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. VJCTS [Internet]. 2 Tháng Năm 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];46:77 - 88. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1133