1.
Ước NH. Ghép tim: thành tựu và tương lai ở việt nam. VJCTS [Internet]. 2 Tháng Mười-Một 2020 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];17:44-50. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/127