1.
Huy NA, Hiếu TT, Hưng Đoàn Q. Kết quả sớm phẫu thuật thay van tim ở bệnh nhân có bệnh van tim nặng tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2014-2016. VJCTS [Internet]. 2 Tháng Mười-Một 2020 [cited 26 Tháng Hai 2024];17:51-7. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/128