1.
Huy Đặng Q, Đại T Đắc, Thắng NT, Hảo NT, Thành LN. Cắt u nhầy nhĩ trái khổng lồ bằng phương pháp nội soi toàn bộ không robot hỗ trợ. VJCTS [Internet]. 2 Tháng Mười-Một 2020 [cited 26 Tháng Hai 2024];17:58-60. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/129