1.
Lu PH, Uoc NH. PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ VỚI MỞ XƯƠNG ỨC TOÀN BỘ QUA ĐƯỜNG RẠCH DA TỐI THIỂU. VJCTS [Internet]. 3 Tháng Mười-Một 2020 [cited 7 Tháng Sáu 2023];3:10-5. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/302