1.
Quyen VD, Hoang DD, Uyen DT, Minh HD, Phu BD. NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TROPONIN-T HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT VAN TIM. VJCTS [Internet]. 3 Tháng Mười-Một 2020 [cited 27 Tháng Chín 2023];3:16-21. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/304