1.
Viet MV, Anh LV. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC CẮT BỎ U TUYẾN ỨC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ TẠI BỆNH VIỆN 103. VJCTS [Internet]. 3 Tháng Mười-Một 2020 [cited 5 Tháng Chạp 2023];3:22-7. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/305