1.
Tien DA, Huu NC, Thuy NT, Thanh LN. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT FONTAN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E. VJCTS [Internet]. 3 Tháng Mười-Một 2020 [cited 26 Tháng Hai 2024];3:33-6. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/307