1.
Tan NV, Tri NV. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TRÊN VÀ DƯỚI 65 TUỔI. VJCTS [Internet]. 3 Tháng Mười-Một 2020 [cited 5 Tháng Chạp 2023];3:40-7. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/331