1.
Kiem TT. NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U TRUNG THẤT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108. VJCTS [Internet]. 3 Tháng Mười-Một 2020 [cited 5 Tháng Chạp 2023];3:48-52. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/332