1.
Hung DP, Phu BD, Loi HM, Khoan LT, Thanh NV. VAI TRÒ CỦA CT-64 LÁT CẮT TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH. VJCTS [Internet]. 3 Tháng Mười-Một 2020 [cited 17 Tháng Tư 2024];3:53-9. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/333