1.
Tuan TV. NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH PHỔI Ở TRẺ EM. VJCTS [Internet]. 3 Tháng Mười-Một 2020 [cited 12 Tháng Sáu 2024];3:60-2. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/337