1.
Tri VM, Nam NH. Kết quả điều trị ngoại khoa dãn tĩnh mạch nông chi dưới mạn tính. VJCTS [Internet]. 3 Tháng Mười-Một 2020 [cited 15 Tháng Sáu 2021];28:5-9. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/366